TossToernooiPlanner uitleg - feedback

De handleiding

DoelJe gebruikt de TossToernooiPlanner voor het organiseren van een toss-toernooi: een gezelligheidstoernooi met een vrije inloop, waarbij iedereen tegen iedereen wedstrijden speelt in enkel- of dubbelspel. Misschien ken je het onder de naam tossavond of racketavond. Het is gemaakt met badminton in het achterhoofd, maar het is ook geschikt voor tennis, tafeltennis, squash en misschien ook wel voor jouw sport.
Kenmerken- Optimale wedstrijdplanner die spelers voortdurend evenwichtig indeelt op het tosstoernooi of de tossavond.
- Inschrijven niet nodig: spelers kunnen zich ter plekke aanmelden.
- Vrije inloop: laatkomers kunnen ook nog meedoen, mensen kunnen eerder stoppen of zich laten vervangen.
- Gezelligheid voorop: spelers spelen in elke partij tegen steeds andere tegenstanders.
- Het evenement bestaat uit een op te geven aantal speelrondes op een op te geven aantal banen.
- De organisatie kan kiezen uit enkelspel of dubbels met vaste of wisselende partners.
- NIEUW: De organisatie kan kiezen voor een automatische tossavond: lekker onderling spelen zonder gedoe.
- De organisatie kan de wedstrijdplanning bijsturen, zoals op speelsterkte.
- De organisatie kan de scores bijhouden en de stand opstellen langs veel invalshoeken.
- NIEUW: Spelers kunnen zichzelf online aanmelden, hun speelschema inzien en hun uitslag opvoeren.
VereistenEen PC/laptop/tablet/smartphone en een internetverbinding. Als je geen internet op de locatie hebt, kan je uitwijken naar de excel-variant. In functionaliteit is het gelijkwaardig, alleen heb je daarvoor dus een PC/laptop met Microsoft Excel nodig.
VoorbereidingGeef je toernooi een unieke naam en geef je vereniging op.
Als het toernooi voor de vereniging al bestaat, gaat De TossToernooiPlanner verder met dat toernooi.
Als dit een nieuw toernooi is bij een bekende vereniging, dan neemt de tossToernooiPlanner wat setup-gegevens van een vorig toernooi over.

Geef op hoeveel banen je beschikbaar hebt (maximaal 99); hoeveel rondes je wilt spelen (maximaal 99) en welke spelvorm je wilt spelen:
- Enkelspel (1 tegen 1) OF;
- Vaste dubbels (de spelers schrijven zich in met een vaste partner, en spelen met elkaar dubbelpartijen); OF
- Wisselende dubbels (spelers schrijven individueel in, maar spelen met steeds weer andere partners dubbelpartijen).

Bij een gewoon tosstoernooi:
Geef de spelers op (geen maximum aantal), bij vaste dubbels vermeld je 1 dubbel per regel, bv: Sofie en Kees
Maak wel elke naam uniek, anders weet je niet welke Jan wanneer moet spelen. De TossToernooiPlanner haalt zelf alle dubbele namen eruit.
Je kan alleen de letters van het alfabet en cijfers gebruiken.
Je kan later altijd nog mensen toevoegen.
Tip: als je zelf ook mee wilt spelen, maar niet in de eerste ronde, kan je jezelf voor die ronde een pauze geven, zie hieronder.

En dan is de partijplanning slechts een druk op de knop ...

NIEUW:
Geef een begin- en eindtijd op en GO.
Verspreid de link of QR-code onder je deelnemers, zodat zij zichzelf kunnen aanmelden.
De rest gaat automagisch, je hoeft niets meer te doen.


Tip: De hele voorbereiding kan je allemaal in een paar minuten op de speellocatie doen, voorafgaand en tijdens de inloop van het toernooi.
PlanningschermOp het planningscherm staat het schema per ronde per baan wie tegen wie moet spelen.
Als je spelersterktes hebt opgegeven, staat achter Δverschil het verschil van de speler-sterkten aan weerzijden.
Voor sporten waar het relevant is, bv. tennis: de speler/team die het eerst staat vermeld mag beginnen met serveren. Het programma zorgt ervoor dat ook dat in evenwicht is.
Je kan drukken op:
- Knop [Setup]: de basisinstellingen wijzigen en meteen herplannen.
- Knop [Tijd]: Als je ook de tijd (speeltijd per ronde, pauzetijd, beginttijd) wilt plannen, kan je dat achter deze knop toevoegen.
- Knop [Spelersterkte]: het opgeven van de spelersterkte. Bij het plannen probeert de TosstoernooiPlanner de partijen in evenwicht te krijgen.
- Knop [Speelbriefjes]: voor het afdrukken van speelbriefjes. Je hebt dan wel een printer nodig.
- Knop [Spelerschema]: het schema geordend naar spelers.
- Knop [Delen]: NIEUW: linkjes/QR-code die je kan verspreiden (bv. via Whatsapp) naar de spelers of mede-organisatoren, zodat die het speelschema online kunnen zien. Je kan aangeven of de spelers zichzelf mogen aanmelden en/of uitslagen mogen opvoeren.
- Knop [Stand]: de actuele stand op basis van de opgevoerde uitslagen.
- Knop [Laatkomer - in-/uitvaller]: spelers op- en afvoeren tijdens het toernooi.
Laatkomers krijgen een markering achter hun naam: een 'S' + rondenr waarin ze voor het eerst meedoen.
Uitvallers krijgen ook zoiets: een 'U' met het rondenr waarin ze niet meer ingepland staan.
- Knop [Pauzes]: opgeven van extra pauzes voor een speler.
- Knop [Versies]: teruggaan naar een eerdere versie van het toernooiplanning.
Planning verbeterenPlannen met steeds minder spelers op steeds meer banen, geeft een grotere kans op dezelfde partners, tegenstanders of partijen. Onderin het planningscherm kan je terugvinden in welke mate en wanneer voor het eerst dat soort problemen optreden. Zie je alleen maar groene hartjes, dan is je planning 100% OK.
Niet alles groen? Je kan door het veranderen van planningsdoel en vooral het aantal runs per ronde (uitleg staat verderop), proberen om - zelfs vanaf een specifieke ronde - die problemen te pareren.
Je kan oneindig vaak de te spelen rondes plannen en plannen en plannen en ...
Zolang je de rode knop niet gebruikt, blijven de rondes met een uitslag en de ronde die nu wordt gespeeld, altijd in tact.

Geheime tip: Als je hier een ronde-nummer opgeeft dat nog niet bestaat, maakt het programma een extra ronde voor je aan.
En spelen maarDruk op de grote groene knop als het toernooi echt begint. Deze knop zorgt ervoor dat gespeelde partijen niet zomaar worden overschreven.
Als het toernooi is gestart, kan je:
- nog steeds alles aanpassen en tonen met de knoppen die hierboven staan genoemd, en nu ook:
- met de knop [Uitslag] de uitslagen per gespeelde ronde opvoeren. Ook onvolledige uitslagen, en ook als de 4 spelers bij een wisselende dubbel-vorm de partij in een andere opstelling hebben gespeeld.
- met de knop [+] zelf een partij opvoeren. Dit is alleen nodig als net nadat een ronde is gestart, nog mensen binnenkomen die op een vrije baan meteen willen meespelen. Ja, dat kan. Alleen als er banen vrij zijn, verschijnt deze knop

NIEUW: traditioneel schrijf je voor elke ronde speelbriefjes uit (of drukt ze af).
Dat is niet nodig als veel van je spelers zelf online zijn: je kan een linkje naar het speelschema met ze delen onder de knop [Delen]. Met die link kunnen ze zelf op hun mobieltje hun eigen speelschema bekijken.
UitgespeeldJe kan het toernooi na elke ronde stoppen.
Op de stand-pagina kan je langs alle denkbare assen een winnaar aanwijzen.
Later kan je je toernooi altijd vinden op basis van de toernooinaam en vereniging.
En je kan elk toernooi dat op jouw device is opgevoerd op datzelfde device weer opzoeken. Dat werkt op basis van ip-adres. Veel devices werken met een vast ip-adres, maar misschien jouw device niet. Dan moet je zelf de toernooinaam en verenging onthouden. Moet lukken, toch?
BedieningDe TossToernooiPlanner werkt met knoppen, en die moet je ook gebruiken om terug te keren naar een vorig scherm. De browse-functie 'terug' werkt enigzins, maar veel minder fijn, omdat dan de schermafhandeling van het scherm daarvóór nogmaals wordt gedaan. Dat is niet altijd wat je wilt.
De TossToernooiPlanner geeft via de knoppen ook alle toernooi-gegevens door, dus als je langs andere weg op een pagina uitkomt, kan het zijn dat die gegevens niet meekomen.
Dus: gebruik de knoppen in de pagina's voor navigeren.
PrivacyDe TossToernooiPlanner is een open systeem: mensen met onbeperkte tijd en middelen kunnen o.b.v. je toernooinaam en vereniging jouw toernooi vinden. Dat zal geen probleem zijn, zolang je geen privacygevoelige informatie bij de spelers opgeeft. Het systeem is net zo min dichtgetimmerd als bijvoorbeeld toernooi.nl. Denk daar aan, als je 'W.A. van Buren' met zijn 06 als speler noteert.
PlanningWat meer achtergrond over hoe de TossToernooiPlanner die planning maakt, voor de planners onder u.
De TossToernooiPlanner plaats per ronde de spelers één voor één op de banen.
Voor elk plekje bekijkt de TossToernooiPlanner het verleden van elke speler:
- met wie al eerder gespeeld?
- tegen wie al eerder gespeeld?
- hoeveel partijen gespeeld?
- hoe lang pauze gehad?
Op basis hiervan kiest de TossToernooiPlanner de ideale probleemloze speler: nooit eerder met of tegen de andere spelers op de baan gespeeld en die het meest uitgerust is.
In de eerste ronde heeft niemand nog een verleden, dus dat gaat altijd goed.
In de tweede ronde beginnen de problemen te komen, maar met genoeg spelers is dat wel te omzeilen.
De crux zit in het vullen van de laatste plekjes van de verdere rondes, want dan zijn al veel spelers ingepland, en blijven er dus steeds minder kandidaten over, en daar kan zomaar niemand meer zonder 1 van de genoemde problemen (iedere kandidaat heeft een problematisch verleden).
Om variatie per ronde te krijgen, gooit de TossToernooiPlanner de volgorde van de speler helemaal door elkaar. De TossToernooiPlanner hoopt dat er aan het einde van de ronde geen spelers met problemen over blijven. Dan moet je een beetje geluk hebben.
Je kan instellen hoe vaak de TossToernooiPlanner zo'n ronde probeert in te plannen. Standaard is 5 keer, dat gaat ongemerkt snel. Maar je kan ook kiezen voor 1 keer, dus supersnel, of de TossToernooiPlanner een halve of hele seconde per ronde de kans geven om in die tijd de beste planning uit te vogelen. Let op: als je hier een seconde in stelt, en je toernooi duurt 15 ronden, dan loop je een grote kans ook echt 15 seconden te moeten wachten.
Speler-sterkteOm de planning wat beter, maar ook veel complexer te maken, kan je aan elke speler een sterkte van 1 tot 9 geven. Dan zal de TossToernooiPlanner bij elke speler een gelijkwaardige tegenstander zoeken (zonder problematisch verleden, zie hierboven).
Je kan je voorstellen dat het bij enkelpartijen nog redelijk overzichtelijk is, maar schijn bedriegt, want als de enige twee sterke spelers al op 2 verschillende banen staan, wordt het onmogelijk evenwicht in hun partijen te krijgen.
En dat wordt factor 4 erger bij dubbels met wisselende partners. Als dan de enige twee sterken naast elkaar op de baan staan, is het al meteen gedaan met het evenwicht.
Met heuristische regels (klinkt wazig, is ook wazig) probeert de TossToernooiPlanner deze situaties te voorkomen. Dat lukt, maar niet altijd. Dat komt vooral omdat de andere indelingsregels (niet dezelfde partner, niet dezelfde tegentander, etc.) belangrijker zijn, dan het evenwicht brengen in de sterkte.
ConclusieDe silver bullit heb ik nog niet gevonden, soms zijn er gewoon te veel partijen of te weinig spelers, en dan zijn niet alle problemen voorkomen. En zodra sterktes meedoen, zijn al heel snel de gelijkwaardige spelers op. Mocht je daar ruimte voor verbeteringen zien: Let me know!
Toekomst Dingen die zijn bedacht, maar nog niet gemaakt:
Soms vermeld ik de workaround, dat is een manier om het doel/wens te bereiken met de huidige werking van de TossToernooiPlanner.
Nog meer mensen ontmoetenSoms speel je de ene ronde met iemand als partner die je in de volgende ronde als tegenstander krijgt. Dat willen we voorkomen.
Ronde markeren die je moet schrijvenAls je geen printer hebt, moet je briefjes schrijven. Het is handig als je die van een ronde op een apart schermpje kan zien (workaround: gebruik de knop Uitslagen).
Partij weghalenJe kan al wel een partij met het handje toevoegen. En heel soms wil je dat dan weer weghalen. De workaround is: geen uitslag opvoeren, dan telt het ook niet mee in de stand.
Partij aanpassenIn een geplande partij toch een andere speler opstellen. Ik weet niet precies waarom, maar organisatoren zullen vast wel een reden hebben.
Ronde aanpassenIn een geplande ronde handmatig de partijen aanpassen. Bijvoorbeeld als je juist de sterksten tegen de sterksten wilt laten spelen.
Gemengd dubbelsIndelen zodat alleen maar gemengd dubbels op de baan staan. Een workaround is werken met sterktes, waardoor je langs een andere dan de gender-weg, toch tot evenwichtige partijen kan komen.
BaannummersZelf baannummers op kunnen geven in plaats van 1, 2, 3, etc. . De workaround is zelf een lijstje ernaast te houden.
OpruimenGespeelde toernooien verwijderen. De workaround is me een mail sturen (kan via de feedback-link)
VerledenDingen die zijn bedacht én gemaakt:
16 juni 2024Tossavond-modus: niet nodig om uitslagen op te voeren om naar een volgende ronde te gaan, dat kan ook o.b.v. de tijd.
6 juni 2024Spelers kunnen zichzelf aan- en afmelden en onderling de QR-code uitwisselen.
Bugfix: de Google QR-codegenerator was ermee gestopt. Die is vervangen.
21 mei 2024Verhouding gewonnen versus gespeelde partijen toegevoegd aan de stand.
19 apr. 2024Je kan me een kopje koffie schenken.
16 feb. 2024Je kan de QR-code tonen van de link voor de deelnemers.
13 feb. 2024Verversknopjes toegevoegd aan het schema voor de deelnemers, zodat je snel kan verversen bij grotere planningen op een klein mobieltje.
23 nov. 2023Spelers kunnen zelf hun wedstrijdschema bekijken en uitslagen opvoeren.
2 juli 2023Bugje gefixt: Herplannen van een uitvaller in ronde 1 gaf sinds PHP-8 een fout.
28 mei 2023Standaard niet 1 x maar 5 x automatisch herplannen per ronde. Zodat je meteen een veel grotere kans hebt op een 100% kwaliteit van de planning.
15 apr. 2023De publicatielink van de tosstoernooiplannner is voortaan 7 dagen beschikbaar i.p.v. 1 dag, zodat het ook werkt voor meerdaagse toernooien.
22 nov. 2022Bij laatkomers vermelden welk ronde nu op de baan staat.
28 juni 2022Er is een linkje beschikbaar voor het spelersschema, zodat ook anderen dan degene die het toernooi bijhoudt, het spelerschema kan bekijken.
28 dec. 2021Automatisch herplannen, zodat de planner zelf een veel grotere planningskwaliteit levert.
13 nov. 2021Versiebeheer toegevoegd.
2 juni 2021Productieversie.
12 dec. 2020Beta-versie: afscherming van ronde op de baan, handmatig toevoegen van een partij en werken met sterktes.
30 okt. 2020De eerste versie.
Over de makerIk ben Ronald Koenis, ICT'er en vooral: badmintonner. Ik heb veel van dit soort toernooien georganiseerd en vruchteloos het internet afgespeurd naar toernooiplanners die ook maar enigszins tegemoet komen aan de gewenste flexibiliteit die een recreatief toss-toernooi nodig heeft. Dus heb ik zelf wat in elkaar gezet, eerst in excel, en nu dus ook online. Gewoon, omdat het kan.